Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2008

Ελπίζουν μόνο σε όλους εμάς !


Φροντίδα για τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας


ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ αποτελεί η συνεργασία ΟΤΑ και ΜΚΟ «ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ»

Από το έτος 2000, μία ομάδα ανθρώπων, με επιστημονική γνώση και εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής μέριμνας καθώς και της σωματικής και ψυχικής υγείας, ευαισθητοποιημένοι από τα υπάρχοντα προβλήματα, στην οργανωμένη και ουσιαστική στήριξη των ηλικιωμένων, αποτέλεσαν τον πυρήνα για την ίδρυση, τον Μάιο του 2006, του Κοινωφελούς Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Τηλεειδοποίησης & Βοήθειας στο Σπίτι, που ονομάστηκε «ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ».
Οι προτάσεις του φορέα αυτού είναι απλές, εφαρμόσιμες και απολύτως δοκιμασμένες, αφού λειτουργούν ήδη από 10ετίας σε 17 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένωση των δυνάμεων, των ΟΤΑ, της ΜΚΟ «ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ» της Κοινωνίας, και των Επιχειρήσεων, θα επιφέρει γρήγορα το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, σε όφελος των ηλικιωμένων συνανθρώπων μας, που ζουν στην εγκατάλειψη και την απομόνωση και βιώνουν το μαρασμό και την ανασφάλεια. Εικοσαπλάσιος θα είναι ο αριθμός ηλικιωμένων, που θα ενταχθούν σε πρόγραμμα κοινωνικής φροντίδας, ενώ πολλαπλάσιες, ουσιαστικότερες και ποιοτικότερες θα είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε αυτούς, και βέβαια σε 24ωρη βάση και όλες τις μέρες του έτους. Τέλος πολλαπλάσια χαμηλότερο θα είναι το κόστος υλοποίησης προγράμματος κοινωνικής φροντίδας όπως το προτείνει η ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ.
Η ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ που αποτελείται από το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων και τις Συσκευές με το Φορητό Κόκκινο Κουμπί, είναι το κλειδί για την παροχή ουσιαστικής, αποτελεσματικής, ποιοτικής κοινωνικής φροντίδας στα άτομα της 3ης και 4ης ηλικίας, αφού θα τους δίδεται η δυνατότητα να επικοινωνούν, σε 24ωρη βάση, όλες τις μέρες του έτους, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να μετακινηθούν από τη θέση τους ή να επιλέξουν ένα οποιοδήποτε τηλεφωνικό αριθμό, απλά με το πάτημα του φορητού κόκκινου κουμπιού, με το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, για να εκφράσουν οποιαδήποτε επιθυμία τους ή ανάγκη. Τα εξειδικευμένα στελέχη του Συντονιστικού Κέντρου, αφού φιλτράρουν το αίτημα του ηλικιωμένου, θα κινητοποιούν έναν ανθρώπινο μηχανισμό από συγγενείς, γείτονες, εξειδικευμένα στελέχη της κοινωνικής υπηρεσίας των ΟΤΑ και της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, αλλά και φορείς της πολιτείας, προκειμένου να συνδράμουν το ηλικιωμένο την ώρα που έχει ανάγκη. Η ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ προτίθεται να εγκαταστήσει και λειτουργήσει 32 Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης κλήσεων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, εκ των οποίων 5 θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν στην Περιφέρεια Αττικής. Κάθε Συντονιστικό Κέντρο θα απασχολήσει αρχικά 85 έμμισθα άτομα (νοσηλευτές, ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κλπ).
Με την οικονομική υποστήριξη επιχειρήσεων, όπως η ALPHA BANK, η VIVARTIA, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, η SANOFI-Aventis, η ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ έχει συγκεντρώσει σε ειδικό λογαριασμό, σχεδόν το σύνολο του ποσού που απαιτείται για την εξαγορά του πρώτου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης κλίσεων, η παραγγελία του οποίου θα σταλεί στον κατασκευαστή οίκο, μέσω της ALPHA BANK , εντός του μηνός Ιουλίου προκειμένου να αρχίσει η λειτουργία του στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2008, ώστε Δέκα χιλιάδες ηλικιωμένοι να έχουν κοινωνική φροντίδα εφάμιλλη εκείνης που απολαμβάνουν εκατομμύρια ηλικιωμένων σε 17 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ρόλος των ΟΤΑ, μέσα από ένα μνημόνιο συνεργασίας με την ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, θα είναι σημαντικός. Οι ΟΤΑ με ενέργειες στοχευμένες στην ευαισθητοποίηση των δημοτών τους, στο εθελοντισμό αλλά και στην ενίσχυση της Κοινωνικής Ευθύνης και επιπλέον των επιχειρήσεων που λειτουργούν στη περιφέρεια τους, στην ενίσχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην συγκέντρωση Δωρεών και Χορηγιών προς την ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ώστε να συγκεντρώνονται οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής φροντίδας.
Οι εργαζόμενοι σήμερα στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, θα μπορέσουν να απορροφηθούν τόσο από τους ΟΤΑ, όσο και από την ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. Αυτοί που θα απορροφηθούν από τους ΟΤΑ, θα πρέπει να αποκτήσουν ρόλο εποπτικό και ελεγκτικό των δράσεων της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, εφόσον διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι, σε πρόσφατη συνάντηση που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ με τον Δήμαρχο Αμαρουσίου και Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. κο Γιώργο Πατούλη, ανταλλάχθηκαν απόψεις και συζητείται η πρόταση του κου Πατούλη για λειτουργία ενός Πιλοτικού Διαδημοτικού προγράμματος με την συνεργασία της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ..

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Βοήθεια στο Σπίτι»


ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Βοήθεια στο Σπίτι»;
ΕΥΡΩΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΕΛΟΣ
από τον Ιούνιο του 2007…
ΣΤΕΡΕΥΕΙ και Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΚΟΡΒΑΝΑΣ από τον Αύγουστο 2008…

Το σημαντικό πρόγραμμα κοινωνικής φροντίδας, που αφορά 100.000 συνανθρώπους μας, κυρίως ηλικιωμένους αλλά όχι μόνο, απειλείται με κλείσιμο, μετά την παύση της Κοινοτικής Επιδότησης από τον Ιούνιο 2007 και την παύση της κρατικής επιχορήγησης τον ερχόμενο Αύγουστο, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφτηκε από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κο Νίκο Λέγκα, τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κο Θανάση Νάκο. Η πολιτεία «πετάει το μπαλάκι» για την συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος στους Δήμους, τους οποίους ο Υφυπουργός Εσωτερικών κος Νάκος κάλεσε να δημιουργήσουν δομές στο πρόγραμμά τους.
Η δυσφορία των Δημάρχων και Κοινοταρχών είναι έντονη, αφού όπως ισχυρίζονται, τα οικονομικά μεγέθη συντήρησης του προγράμματος είναι μεγάλα και λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Υπολογίζεται ότι το ετήσιο κόστος, για κάθε Δήμο, θα είναι από 120.000 έως 160.000 ΕΥΡΩ, ενώ για μεγάλους Δήμους, στους οποίους λειτουργούν περισσότερα τους ενός προγράμματα (Αθηναίων, Πειραιά, κλπ), το ετήσιο κόστος θα είναι πάνω από 1.000.000 ΕΥΡΩ.
Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενου σήμερα στις υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», απαιτούν, «εδώ και τώρα», την μετατροπή των εργασιακών συμβάσεών τους σε Αορίστου χρόνου, απαιτούν δηλαδή να μονιμοποιηθούν. Οι εργαζόμενοι δια στόματος του κου Γιάννη Αθανασίου, μέλους του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου Συλλόγων και Σωματείων «Βοήθεια στο Σπίτι», τονίζουν ότι, το κλείσιμο των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του συναισθήματος μοναξιάς στα ηλικιωμένα άτομα και την έλλειψη της αίσθησης ότι κάποιοι άνθρωποι είναι εκεί και νοιάζονται γι’ αυτούς.